Cart

Dětské pokoje

Jak správně navrhnout dětský pokojíček?

Děti tráví v pokojíčku hodně času, proto bychom měli dbát na to, aby pokojíček, co nejvíce odpovídal temperamentu a potřebám našeho dítěte. V jedné místnosti se spojuje hned několik funkcí, které jsou hodně odlišné, a to odpočinek+spánek, učení a hra. Mnohdy je v pokoji i více dětí, které mají odlišný temperament a pohlaví. Místnost je tedy nutné, co nejvíce harmonizovat.

Děti by měly v pokoji cítit především bezpečí, pocit jistoty a stability, což je úkolem každého prostoru. Dosáhneme toho tím, že správně umístíme postel a podle její polohy dořešíme ostatní kusy nábytku. Postel se umisťuje tak, aby dítě při ležení na zádech mělo snadný výhled na dveře pokojíčku. Dále by dítě mělo ležet hlavou ke zdi a ne naproti dveřím, hlava by také neměla být pod oknem. Ne vždy se dá vyhovět všem podmínkám, ale je dobré dbát na to, aby dítě při ležení na zádech mělo pod kontrolou dveře a většinu místnosti.

Nad postelí by nemělo nic viset, tzn.neměli bychom tam dávat žádné poličky, závěsné skříňky, lampičky apod., to vše je potenciálním ohrožením při spánku a mozek dítěte i v průběhu spánku bude podvědomě hlídat, aby na něj nic nespadlo, tím se snižuje kvalita spánku. Rozestavění nábytku by mělo odpovídat následujícímu principu – nalevo od postýlky vyšší kus nábytku, či vyšší nábytek (např. stojací lampa), na pravé straně nižší kus nábytku (např. lampička na nočním stolku).

Jsou-li děti aktivní a v době aktivity mají v pokojíčku chaos – nevadí to, je to energie, která k dětem patří. Ale na noc či na dobu učení je potřeba energii ztišit, a proto je důležité, aby vše bylo uklizeno na své místo a energie pokojíčku se zklidnila. Vzhledem k tomu, že se jedná o dětský pokoj, je důležité, aby celkově vypadal pokoj dětsky, tzn. nesnažit se z malých dětí dělat „dospěláky“. Dítě potřebuje jiné energie než dospělý člověk. Je také velmi dobré, když dítě do uspořádání pokojíčku zapojíme, ať si samo vybírá a určuje, kde co bude. Dítě samo nejlépe cítí, co je dobře a co ne...

pátek 2. leden 2015 0:00